Điều khoản dịch vụ

Vietseo.vn là một chuyên trang về SEO và Marking Online trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn CLB Việt SEO – một công ty đặt trụ sở tại Hà Nội.

Khi người dùng truy cập Vietseo.vn, bạn sẽ nhận được các thông tin hữu ích liên quan đến kiến thức SEO và marketing.

(1) Mục tiêu của Vietseo.vn là đảm bảo sự chính xác cũng như tính cập nhật của các thông tin mà chúng tôi đăng tải. Tuy nhiên trách nhiệm liên quan đến các thông tin này không thuộc trách nhiệm trực tiếp của công ty CLB Việt SEO. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ sự cố liên quan đến SEO nào phát sinh bắt nguồn từ các thông tin đăng tải trên website hoặc do người dùng không truy cập được vào website của chúng tôi.

Ngoài ra chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào liên quan đến người dùng, máy tính và tài sản cá nhân liên quan nếu người dùng bị nhiễm virus khi truy cập vào website và tải xuống dữ liệu là văn bản, hình ảnh, video, file âm thanh,…

(2) Các liên kết trang mà chúng tôi đề xuất trên trang web có thể dẫn đến các website không thuộc quyền kiểm soát của Vietseo.vn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn chọn truy cập thì bạn sẽ rời khỏi Vietseo.vn và chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào về hoạt động của bạn tại web đó. Đồng thời chúng tôi cũng không đại diện đảm bảo cho các thông tin đăng tải trên website liên kết.

(3) Các điều khoản mà Vietseo.vn đang sử dụng căn cứ vào luật của quốc gia và địa phương. Nếu bất cứ điều khoản nào bị coi là bất hợp pháp, bị vô hiệu hoặc vì lý do nào khác mà không thực thi được thì không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

(4) Chúng tôi cho phép người dùng sao chép các nội dung đã đăng tải trên Vietseo.vn với mục đích cá nhân và phi thương mại. Người dùng cần giữ bản quyền của các bản copy từ website của chúng tôi, và trỏ đường link đến website của chúng tôi.

(5) Tuy Vietseo.vn cung cấp các dịch vụ cho người dùng nhưng chúng tôi có quyền xóa, bổ sung, sửa đổi nội dung của web mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho bất cứ ai.

(6) Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để nắm được các thông tin liên quan đến việc thu thập dữ liệu người dùng thông qua Vietseo.vn.

(7) Hiện nay các nội dung thuộc Vietseo.vn là sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn CLB Việt SEO và được bảo vệ theo luật bản quyền hiện hành trên toàn thế giới.

(8) Về vấn đề sao chép các hình ảnh tài liệu có bản quyền của chúng tôi: Các hình ảnh và tài liệu đã được số hóa, có bản quyền đều bị hạn chế sử dụng rộng rãi. Chỉ có chủ sở hữu của hình ảnh và tài liệu mới có thể cấp quyền sao chép, hiển thị công khai chúng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các hình ảnh và nội dung được đăng tải trên Vietseo.vn hiện được đảm bảo như sau:

  • Tất cả các hoạt động sao chép ảnh trên trang Vietseo.vn (bao gồm cả ảnh do nhiếp ảnh gia khác chụp hoặc ảnh do web tự đăng) đều là phạm pháp
  • Bản quyền của tất cả các hình ảnh hoặc tài liệu đăng tải trên Vietseo.vn đều thuộc sở hữu bản quyền của chúng tôi hoặc đã nhận được sự cho phép đăng tải từ tác giả
  • Người dùng có thể sao chép, copy hoặc tải xuống các hình ảnh của chúng tôi để phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại. Tuy nhiên nếu các hoạt động này có tính chất thao túng tác quyền sở hữu mà không có sự nhất trí của chúng tôi hoặc tác giả đều là phạm pháp.
  • Để nắm rõ hơn về thông tin bản quyền của chúng tôi các bạn có thể tham khảo thêm Chính sách vi phạm bản quyền

(9) Thông tin thương hiệu: Quyền sở hữu thương hiệu cũng như logo của Vietseo.vn hiện đã được đăng ký dưới danh nghĩa của Công ty trách nhiệm hữu hạn CLB Việt SEO. Quyền sở hữu thương hiệu cũng như sở hữu trí tuệ của chúng tôi được bảo hộ bởi Pháp luật Việt Nam và các quy ước quốc tế.

Người dùng sẽ không có quyền sử dụng bất cứ tác quyền trí tuệ nào liên quan đến thương hiệu mà không có sự đồng thuận bằng văn bản của chúng tôi. Hai thương hiệu mà chúng tôi đề cập bao gồm CLB Việt SEO® và Vietseo.vn®.