Các bước để tạo danh sách từ khóa?

Sau khi bạn xác định mục tiêu quảng cáo, bước kế tiếp sẽ là tạo một danh sách từ khóa phù hợp. Nghe có vẻ khó khăn, đặc biệt là bạn chỉ mới bắt đầu, nhưng sau đây là 4 bước để giúp bạn có được một sự khởi đầu tốt trong con đường tạo được một danh sách từ khóa hiệu quả.

  1. Mở rộng danh sách từ khóa của bạn để bao gồm càng nhiều từ khóa thích hợp càng tốt.
  2. Giới hạn danh sách từ khóa bằng cách sử dụng tùy chọn đối xứng từ khóa.
  3. Xóa hay cải tiến danh sách từ khóa bạn.
  4. Nhóm danh sách từ khóa theo chuỗi chủ đề phù hợp với các quảng cáo khách nhau.
/

Bước 1: Mở rộng
Trước hết, xét lại nội dung site bạn để định được những từ khóa (phối hộp từ hay cụm từ) mô tả các thể loại chính của doanh nghiệp của bạn. Viết xuống mỗi từ khóa thích hợp dưới mỗi thể loại bạn tìm. Mở rộng danh sách bằng cách kèm theo nhãn hiệu và tên món hàng cũng như số nhiều và từ đồng nghĩa cho mỗi từ hoặc cụm từ trong danh sách đầu của bạn. Còn nữa, hãy nhới suy nghĩ như khách hàng của bạn. Họ hỏi tìm món hàng hay dịch vụ của bạn bằng cách nào? (Đừng lo về viết hoa – hệ thống của chúng tôi không nhạy cảm viết hoa.)

Nếu bạn vẫn còn tìm thêm từ khóa thích hợp sau khi tìm ý, hãy thử công cụ gợi ý từ khóa của chúng tôi.

Bước 2: Giới hạn mục tiêu
Bây giờ là lúc bạn giới hạn từ khóa của bạn bằng cách sử dụng tùy chọn đối xứng từ khóa. Điều này cho phép bạn giới hạn quảng cáo của bạn chính xác đến đối tượng cần thiết khi họ đang tìm kiếm hàng mà bạn cung cấp. Bạn cũng có thể đặt từ khóa của bạn theo dạng mở rộng, cụm từ, chính xác hay phủ định đối xứng. Mỗi loại đối xứng sẽ tùy theo khả năng được đăng của quảng cáo.

Thí dụ nha, một từ khóa đối xứng mở rộng sẽ cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện không những từ khóa của bạn mà còn trên các biến thể cũng như từ đồng nghĩa của từ khóa mà hệ thống của chúng tôi thấy phù hợp. Tuy nhiên, một từ khóa đối xứng phủ định sẽ không bao giờ kích hoạt quảng cáo của bạn. Quyết định từ khóa nào là với loại đối xứng nào là tùy thuộc vào bạn.

Bước 3: Loại bỏ
Sau khi tạo, mở rộng, và giới hạn danh sách từ khóa, bây giờ là lúc để tinh chỉnh chúng. Để làm việc này, duyệt lại danh sách của bạn và chắc chắn rằng bạn hài lòng với thành quả của mình. Loại bỏ bất cứ từ khóa nào có thể không phù hợp cho lắm.

Bước 4: Nhóm
Bạn đã tạo nên nhiều ‘xô’ từ dựa trên dòng sản phẩm của bạn. Bây giờ là lúc để tinh chỉnh chúng hơn nữa và và nhóm nội dung theo thư mục, gọi là Nhóm Quảng Cáo. Tổ chức và nhóm từ khóa là cực kỳ quan trọng bởi vì bạn phải viết quảng cáo dựa trên những từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo.

Source : Google

Google+ Comments