Chắc chắn Google Author sẽ tác động mạnh mẽ đến xếp hạng của website bạn!

Kỹ Sư Matt Cutts của Google đã xác nhận trên diễn đàn tại Search Marketing Expo ngày hôm nay 14/03/2014, và nói rằng Google sẽ sử dụng thuật toán đánh giá giá trị của nội dung thông qua Author Rank, có nghĩa là mức độ ảnh hưởng hay sự uy tín của tác giả nội dung càng cao thì nội dung càng được dễ dàng xếp hạng cao trên kết quả tìm kiếm.

Matt khẳng định một lần nữa, trên sân khấu Search Marketing Expo, rằng đây thực sự là sự thật và nó đang diễn ra, các bạn không cần phải nghi ngờ về điều đó.
Chắc chắn Google Author sẽ tác động mạnh mẽ đến xếp hạng của website bạn!
Hãy cố gắng xây dựng Author của mình thật có giá trị, khi đó gắn vào website nào là lên TOP Google rầm rầm chăng?

Tất cả chúng ta đang mong đợi Google sẽ phát hành một bản cập nhật thuật toán và đưa tài khoản có thẩm quyền của tác giả vào để xác nhận quyền sở hữu (có nghĩa là hãy xác nhận quyền sở hữu website và nội dung bằng cách liên kết tiểu sử của bạn với website) và sau đó sẽ đánh giá thứ hạng cao hơn cho nội dung một tác giả nếu tác giả đó tầm ảnh hưởng và sự uy tín trong cộng đồng.

Nói một cách nôm na dễ hiểu hơn đó là, nếu bạn là một người nổi tiếng và có ảnh hưởng, mọi phát ngôn của bạn nói ra đều có giá trị lắng nghe, tìm hiểu hơn một người bình thường nói.

Lời khuyên đến từ Tạp Chí Việt Nam SEO đó là hãy tập trung vào Google+ và xây dựng thương hiệu thực sự của mình trên đó. Hãy tạo ra giá trị cộng đồng và sự uy tín. Đó là lợi thế SEO rất lớn của bạn trong thời gian tới. Quên Facebook đi, Google Plus muôn năm!
Bài viết dựa trên quan điểm & các thể hiện của tác giả
Ghi rỏ nguồn Tạp Chí Việt Nam SEO khi sử dụng lại nội dung này

Google+ Comments