Tăng traffic cho website tự động

Tôi đã sử dụng một số chương trình Traffic Exchange tức là trao đổi lưu lượng truy cập đến websites của mình. Nguyên lý làm việc của các trang web này là bạn viếng thăm trang web của người khác thì người khác cũng viếng thăm trang web của mình. Continue Reading →

Cách tạo liên kết tăng cường trong kết quả tìm kiếm Goole

Đạt thứ hạng cao trong top 10 kết quả đầu tiên của trang tìm kiếm Google đã là tốt rồi, nhưng nếu bạn có tận hai kết quả được liệt kê trên trang đầu tiên thì khả năng khách hàng lựa chọn truy cập và tiếp cận thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty càng tốt hơn. Mặc dù Google thường chỉ hiển thị một liên kết cho những kết quả đầu tiên, nhưng bạn lại hoàn toàn có thể tạo ra liên kết thứ hai bên cạnh liên kết chính. Continue Reading →

Từ khóa trong URL cải thiện thứ hạng trên máy tìm kiếm

Các máy tìm kiếm Google và Yahoo tìm kiếm từ khóa tròng địa chỉ URL và tách lọc chúng thành các thành phần khác nhau để hiểu và xếp loại nôi dung trang Web. vietSEO hướng dẫn cách tối ưu đường dẫn URL với các từ khóa để tăng hạng Website Related posts: Tính khả dụng và thứ hạng trên máy tìm kiếm Tính khả dụng (usability) và thứ hạng của trang Web trên máy tìm kiếm. Cách tối ưu, quảng bá trang Web Continue Reading →