Xác định độ khó của từ khóa

Xác định độ khó của từ khóa Độ khó của từ khóa được chia thành 7 cấp độ như sau: – Độ khó từ 0 – 15% | Không cạnh tranh ( tối ưu hóa trong trang để đạt được vị trí cao ). – Độ khó từ 16 – 30% | Cạnh tranh thấp ( tối ưu hóa trong trang tốt và xây dựng một ít liên kết ) Continue Reading →