Sử dụng Google Alerts để SEO backlink và cách quảng bá web

Sử dụng Google Alerts để SEO backlink và cách quảng bá web Google Alerts Xây dựng backlinks là một việc tất yếu của Internet Marketing, nhưng đặt backlink ở đâu để có hiệu quả vì không phải back link lớn là hiệu quả vì mục đích của bạn là những click để dẫn đên website của mình. Vì vậy bạn phải đi tìm kiếm các Blog/website có liên quan đến nội dung trên site để sang chơi “đặt quan hệ backlink”. Continue Reading →

Toàn tập về tệp tin .htaccess và redirect 301

  Toàn tập về tệp tin .htaccess và redirect 301 Redirection 301 và ứng dụng tốt là một kỹ năng cơ bản mà các webmaster cần nắm bắt để ứng dụng tốt SEO không chỉ cho người dùng thường mà còn cho cả máy tìm kiếm. Vấn đề thường gặp của Webmaster và giải pháp Kịch bản ứng dụng Redirect 301 Bạn nâng cấp toàn bộ hay một phần website. Continue Reading →

Seotop1google.com : Website chuyên ngành của CLB SEO Việt Nam

Vinalink cung cấp dịch vụ SEO TOP 10 GOOGLE từ những năm 2002 cho các công ty du lịch , XNK thủ công mỹ nghệ , Đá tự nhiên, Thiết kế, quảng bá web, Các khách hàng để đều đạt thứ hạng Top 10 Google từ  khi đó. Continue Reading →

51 mẹo nhỏ để cải thiện thứ hạng website của bạn

51 mẹo nhỏ để cải thiện thứ hạng website của bạn Để cải thiện “thứ hạng website” của bạn nên thực hiện các bước sau: 1. Sử dụng .htaccess để chuyển tên miền từ non-www thành dạng www (sử dụng redirect 301) 2. Gia hạn tên miền của bạn thêm vài năm (khuyến khích trên 5 năm) 3 Continue Reading →

Để Google index các videos của bạn?

Để Google index các videos của bạn? Cách đơn giản và hữu hiệu nhất để Google chú ý tới các videos trên website là tạo ra và maintain Video Sitemap . Video Sitemap sẽ cung cấp cho Google những thông tin thiết yếu về videos của bạn, bao gồm cả URL của trang để có thể tìm thấy videos, titles của videos, keywords, hình ảnh thumbnail, độ dài và những thông tin khác Continue Reading →

Title tag một yếu tố đánh giá của SE

Title tag một yếu tố đánh giá của SE Ngày này có rất nhiều yếu tố để Search Engine đánh giá và một trong những nhân tố nổi bật nhất là cách sử dụng title tag. Không phải nghi nghờ gì vì title tags có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cách mà site của bạn có thể cạnh tranh cho những keywords cụ thể Continue Reading →