Để Google index các videos của bạn?

Để Google index các videos của bạn? Cách đơn giản và hữu hiệu nhất để Google chú ý tới các videos trên website là tạo ra và maintain Video Sitemap . Video Sitemap sẽ cung cấp cho Google những thông tin thiết yếu về videos của bạn, bao gồm cả URL của trang để có thể tìm thấy videos, titles của videos, keywords, hình ảnh thumbnail, độ dài và những thông tin khác Continue Reading →

Bảng giá Seo audit

Có 2 cách để quảng cáo website của bạn lên Google Cách 1 : Sử dụng Google adwords (SEARCH ENGINE MARKETING) hay còn gọi tắt là SEM Cách 2 : Bạn có thể sử dụng dịch vụ SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZE) để ranking website của bạn lên top 1 – Top 10 Google Theo kinh nghiệm thì những Continue Reading →