Các Mẹo SEO Hiệu Quả Cao

Các Mẹo SEO Hiệu Quả Cao Hôm nay vừa làm việc đi dạo vòng vòng tìm kiếm thông tin trên các cỗ máy tìm kiếm Google, Yahoo, Bing,… để kiếm một số tài liệu hỗ trợ cho công việc và cũng nâng cao thêm kiến thức của mình, bài viết này được chia sẻ từ diễn đàn “Bing Webmaster Center” hướng dẫn 45 bước làm SEO cơ bản nhất và dễ hiểu nhất. Continue Reading →

Để Google index các videos của bạn?

Để Google index các videos của bạn? Cách đơn giản và hữu hiệu nhất để Google chú ý tới các videos trên website là tạo ra và maintain Video Sitemap . Video Sitemap sẽ cung cấp cho Google những thông tin thiết yếu về videos của bạn, bao gồm cả URL của trang để có thể tìm thấy videos, titles của videos, keywords, hình ảnh thumbnail, độ dài và những thông tin khác Continue Reading →