Cách tạo liên kết tăng cường trong kết quả tìm kiếm Goole

Đạt thứ hạng cao trong top 10 kết quả đầu tiên của trang tìm kiếm Google đã là tốt rồi, nhưng nếu bạn có tận hai kết quả được liệt kê trên trang đầu tiên thì khả năng khách hàng lựa chọn truy cập và tiếp cận thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty càng tốt hơn. Mặc dù Google thường chỉ hiển thị một liên kết cho những kết quả đầu tiên, nhưng bạn lại hoàn toàn có thể tạo ra liên kết thứ hai bên cạnh liên kết chính. Continue Reading →

Google cập nhật PageRank Toolbar tháng 6 2009

Google cập nhật chỉ số xếp hạng Website Google PageRank Toolbar ngay 23 tháng 6 năm 2009. Lần cập nhật này diễn ra chỉ sau 26 ngày so với lần cập nhật gần đây nhất vào đêm 27/28 tháng 5. Thời gian gần đây, thời gian giữa hai lần cập nhật PageRank được rút ngắn lại, thay vì mức chu kỳ 3 tháng trước đây. Continue Reading →