Một số hình ảnh về lớp đào tạo seo tại Hải phòng

Từ ngày 22-25 tháng 3 năm 2011 tại thành phố cảng Hải phòng, CLB SEO Việt nam đã triển khai lớp tập huấn Seo cho chương trình đào tạo quảng bá web của Sở du lịch HP và công ty VietIso tổ chức. Sau đây là một số hình ảnh về lớp tập huấn này

CLB SEO Vietnam

Xem video về khóa học

Google+ Comments