CLB SEO là đối tác chiến lược Hội thảo Seo/Sem Châu Á tháng 8/2011

Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8 năm 2011 tại Singapore và HongKong, Giám đốc toàn cầu của SEARCH ENGINE WATCH – tạp chí Seo số 1 Thế giới sẽ có mặt và là diễn giả chính tại Hội thảo : ” Tăng cường SEO/SEM để tối ưu ROI và Branding”. CLB SEO Việt nam  được chọn là đối tác chiến lược cho Hội thảo. Các thành viên CLB hoặc bất cứ doanh nghiệp VN đăng ký tham dự qua CLB SEO sẽ được giảm giá 10%.

Tải tài liệu chi tiết của Hội thảo : Seo-conferences-2011
Để đăng ký , vui lòng gửi email vào letuyen@company.vn trước  18/08/2011

Google+ Comments