Các kiểu lừa đảo của Agency tự xưng Đại Lý Adwords

TỰ XƯNG ĐẠI LÝ CỦA GOOGLE. Hiện nay có rất nhiều cá nhân hay nhóm nhỏ tự xưng là Đại Lý Chính Thức của Google tại Việt Nam. Sự thật là Google không hề có bất cứ đại lý chính thức nào cả, ngoại từ việc cấp một logo chứng nhận ($50) cho người đã vượt qua bài kiểm tra kiến thức cơ bản về Google Adwords

See the original post here:
Các kiểu lừa đảo của Agency tự xưng Đại Lý Adwords

Google+ Comments